Atleva En vårdkoncerns varumärkesresa

När besökaren möts av konsekvens i kommunikationen skapas igenkänning. Gör man det rätt skapas dessutom positiva associationer. Det i sin tur leder till den enskilt viktigaste beslutsfaktorn när man söker vård – trygghet. För visst är man mer benägen att lita på någon som man känner igen?

Specialistvård med fokus på helheten

Atleva Specialistvård AB är en koncern som via flertalet kliniker bedriver avancerad och omfattande specialistvård i hela landet. Intentionen är att erbjuda ett brett vårdutbud utifrån en helhetssyn. Koncernen består av sju kliniker med fyra olika inriktningar: HandCenter, FotCenter, SmärtHjälpen, samt Werbe & Partners. Samtliga kliniker är specialiserade inom respektive område och bedriver verksamhet med utredning, behandling och rehabilitering.

Vår frågeställning

Hur kan vi hitta en grund som överensstämmer och harmonierar med det varumärket står för, som fungerar över tid och dessutom känns rätt för koncernens alla underbolag? Något som kan integreras i all intern och extern kommunikation.

En enhetlig bild av varumärket

För att förtydliga Atleva Specialistvårds erbjudande började vi med att skapa en grafisk profil. Därefter byggde vi en webbsida och tog fram en övergripande företagspresentation som förklarar koncernens kärnvärden, affärsidé, arbetssätt och vision.

Med det som utgångspunkt utvecklades nya, användarvänliga webbsidor för samtliga dotterbolag. Målet var att alla medarbetare, partners och patienter smidigt skulle få den informationen de behöver, samt att samspelet mellan moderbolaget Atleva Spcialistvård och de olika dotterbolagen skulle ge en enhetlig känsla för besökaren.

Grafisk profil

En grafisk profil är grundläggande för att särskilja sig från sina konkurrenter. Den sätter färg och form på företagets själ och beskriver hur varumärket blir så tydlig som möjligt i sin kommunikation. Det är en guide som förenklar arbetet med att skapa en röd tråd i allt tryckt och digitalt material, internt som externt. Därför tog vi fram handmålade akvareller och ett helt nytt bildspråk för att signifikativt känneteckna koncernen visuellt i alla led.

”Den grafiska profilen sätter färg och form på företagets själ och beskriver hur varumärket blir så tydlig som möjligt i sin kommunikation.”

Rörelse och gemenskap

Med bilderna vill vi återspegla Atleva Specialistvårds löfte om livskvalitet. Vi fokuserar på starka, friska människor som gör det de älskar och låter närbilder betona de olika kroppsdelarnas betydelse – i såväl vardag som natur.

Varmt och mänskligt

Det personliga i akvarellens penseldrag tar oss bort från det kirurgiska, bort från det sterila och de kalla instrumenten som så många associerar med vård. Det handmålade mönstret i lugna, jordnära färgtoner kommunicerar mänsklig närvaro, vilket skapar en avdramatiserande och harmonisk känsla för läsaren.

Företagspresentation

Atleva Specialistvårds målsättning är att vara det självklara valet för patienter, samarbetspartners och nya medarbetare. Som ett första steg ville vi kommunicera ut det på ett sätt som är handfast och tydligt. Vi satte samman en tryckt broschyr, samt en digital version, som förklarar vilka Atleva Specialistvård är och varför de finns till.

Webben – ansiktet utåt

En webbsida jobbar dygnet runt och är allt som ofta kundens viktiga förstaintryck av varumärket. Här bestämmer magkänslan direkt ifall det är intressant eller inte.

Då Atleva Specialistvårds dotterbolag verkar inom vårdsektorn måste det genomsyras av ett tillförlitligt intryck, direkt. Kundresan ska upplevas lättnavigerad och logisk med rätt information i rätt ordning, för alla besökare. Designen utgår ifrån den nya grafiska profilen och gränssnitten är utformat för att man på så få klick som möjligt ska hitta det man söker – och få den hjälp man behöver.

Vill du veta mer om caset?
Kontakta mig så berättar jag mer