Autodesk Mässmonter, digitala budskap och internkommunikation

Elmia Subcontractor är Sveriges största industrievent. I år anordnades mässan den 8-11 november. På uppdrag av Future Group tog vi fram ett
kommunikationskoncept för deras distributör Autodesk. Konceptet skulle locka besökare, samordna återförsäljare och förverkliga en helt ny mässmonter.

Locka besökare till montern

Elmia Subcontractor är en spegling av vad som händer i den tillverkande industrin och hur industrin mår. De samlade underleverantörerna ger tillsammans med besökarna en tydlig bild av läget, samtidigt som alla möten dem emellan skapar starka affärsmöjligheter.

Med ca 1200 utställare och närmare 15 000 besökare per år möter underleverantörerna både möjligheter och utmaningar i att synas. För att sticka ut skapade vi ett kommunikationskoncept som redan innan mässan började lockade besökare till Autodesks monter.

Huvudbudskapet ”Frihet som ger kontroll”, paketerade alla de möjligheter som dagens teknik ger. Och med hjälp av fyra teman kunde vi konkretisera möjligheterna samt lyfta fram Autodesk programvaror. Våra teman var: ”All utveckling i molnet”, ”Kraftfulla och flexibla paketlösningar”, ”Bättre kvalitet med visualisering” samt ”Förverkliga din design med exakthet”.

Prata i digitala kanaler

För att nå fram med information om Autodesk och deras mässdeltagande använde vi oss uteslutande av digital kommunikation. Vi skapade sponsrade inlägg på Facebook och LinkedIn, enkla filmklipp, externa artiklar och liveuppdateringar under själva mässan. Målet med kommunikationen var att utbilda potentiella besökare i hur Autodesks lösningar kan underlätta deras arbete. Alla digitala budskap inför mässan anpassades dessutom så att Autodesks återförsäljare kunde använda kommunikationen i sina egna kanaler för större spridning och engagemang.

Ta bort all döyta

Utifrån utvärderingar från tidigare år såg vi till att kommunikationskonceptet även omfattade mässmonterns innehåll och utseende. Fasta arbetsstationer och öppna ytor ersattes av bärbara datorer och tre väldefinierade områden – VR, 3D-skrivare och föreläsningar. Förhoppningen var att dessa områden skulle fungera som indragare och konversationsstartare. All kommunikation i montern fungerade som stöd till återförsäljarna i sitt säljarbete.

Välbesökt och omtyckt monter

Monterns tre områden lockade många besökare. De tog bestämda kliv in i montern och ställde nyfikna frågor. VR-upplevelsen var väldigt populär och många gånger stod besökare i kö för att få prova. Återförsäljarna tog skickligt konversationen vidare och fördjupade sig i hur VR kan användas inom tillverkande industri. Som resultat har många besökare fått en bredare förståelse för vad Autodesks programvaror och lösningar kan åstadkomma och hur ny teknik kan kompletta företagens verksamhet.

Innehåll som engagerar

Kommunikationen i montern bidrog till att alla återförsäljare fick tydliga riktlinjer och ett gemensamt budskap att samlas kring som stöd i sitt säljarbete. Säljarna som bemannade montern har uttryckligen sagt att de uppskattar det nya innehållet i montern och de har aktivt tagit vara på de möjligheter som monterns nya områden gav. Fyra olika föreläsningar anordnades totalt under mässveckan. Och de besökare som deltog under föreläsningarna har i utvärderingar enbart lämnat positiva kommentarer.

För dig som inte hade möjlighet att besöka Autodesks monter under Elmia Subcontractor 2016 finns bilder och film från mässan här.

Vill du veta mer om caset?
Kontakta mig så berättar jag mer