Semcon ROCKY ROADS & TALKING THINGS

Förståelsen för människor och deras beteenden är alltid centralt för
Semcons arbete. Tillsammans med oss på Business & Emotions arbetar
de just nu med att hitta nya sätt att kommunicera sina kärnerbjudanden,
när de träffar potentiella kunder.

Behoven som ska få styra

Semcon är ett internationellt produktutvecklingsföretag, som idag finns representerade på över 30 platser i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Ungern, Indien, Brasilien och Kina. De arbetar efter ledorden Product development based on human behaviour – och förverkligar dem genom att kombinera teknik, användbarhet och design på ett unikt sätt.

Inom den del av Semcon som kallas ESN (Engineering Services Nordic) erbjuder de tjänster som riktar sig mot aktörer inom områden som fordon, energi, sjukvård, industridesign, transport och många fler. Och de arbetar i faser från affärs- och konceptutveckling till teknisk utveckling och produktinformation – där slutanvändarens behov ska få styra.

Vårt uppdrag blev att arbeta med de tjänsteområden som ligger under ESN, och ta fram införsäljningsmaterial som lyfter fördelarna för både kund och slutanvändare.

 

Berätta en annan historia

I film och kundpresentationer började vi arbeta med hur man kan kommunicera värdet i Semcons erbjudanden. Det första området var Project Management, där Semcons erbjudande heter Project Excellence. I det arbetet ville vi framförallt fokusera på att skapa igenkänning med hjälp av de utmaningar som målgruppen alltför ofta stöter på.

Nya möjligheter med IoT

När vi sedan fortsatte vårt arbete med Semcon var det med området Smart och deras erbjudande inom Internet of Things och connectivity. Där ville vi tydliggöra enkelheten för slutanvändaren – och visa alla de områden där IoT skapar nya affärsmöjligheter.

Att göra erbjudandet rättvisa

Både med Project Excellence och Smart har ett av målen varit att kommunicera helheten – att visa den totala förståelsen som Semcon har för kundens verklighet och process. Men även hur de kan bemöta varje fas och säkerställa att varje steg blir så framgångsrikt som möjligt.

I skrivande stund har vi precis påbörjat arbetet med nästa tjänsteområde: Design Management. Vi kommer att hjälpa Semcon berätta om hur de kan stötta sina kunder hela vägen från problemformulering till ett startklart koncept.

Vill du veta mer om caset?
Kontakta mig så berättar jag mer